top of page

Kaan Me Kaho Gau Mata Ke - Sur Shyam Gaushala

Jab bhi aap Govardhan Jaaye to waha par sur shyam Gaushala hai waha jaaye aur Gau Mata ke kaan me apni prarthna rakhe Dekhiye Kaise aapke upar thakur ji ki kripa hoti hai !!

Sur Shyam Gaushala

Featured Posts
Recent Posts